Een gemeenschap opbouwen

Een gemeenschap is een steunpunt die door een particulier of een vereniging opgericht wordt. Leden en lokale producenten worden in die manier in contact met elkaar gelegd. Iedere gemeenschap wordt door een medewerker beheerd en zijn hoofd missies zijn :

  • Regelmatige verkopen organiseren, op zelf gedefinieerde tijdstippen en locaties
  • Offertes van producenten zorgvuldig bestuderen en selecteren
  • Producenten verwelkomen en nachecken dat hun levering conform aan de afspraken is, zowel wat de hoeveelheden als wat de kwaliteit van de producten betreft
  • Leden verwelkomen en voor het goed verloop van de distributie zorgen
  • Een aangepaste oplossing vinden in geval van problemen met een producent of een lid
  • Ontwikkelen en dynamiseren van de gemeeschap (donzij onder andere zijn persoonlijk netwerk en de tools die tot zijn beschikking gezet worden door Be-Farm

De Be-Farm gemeenschapsbeheerder richt een gemeenschap van buren en kennissen op, ondersteunt de lokale productie en eerlijke prijzen en het behoud van de verscheidenheid van ons voedsel en biedt een betere voeding aan zijn leden.

De Be-Farm beheerder verdient een aanvullend inkomen op basis van het bedrag van het verkoop. Hij wordt bijgestaan door een coach voor het opbouwen en de ontwikkeling van zijn gemeenschap.